TakmynanUs

“Shantou Pocssi Plastic Co., Ltd.”

2005-nji ýylda Hytaýyň Şantou şäherinde kosmetiki gaplamalaryň doglan şäherinde doglan Pocsssi, esasan Europeewropada, Demirgazyk Amerikada, Latyn Amerikasynda, Okeaniýada we Aziýada müşderiler üçin ýokary kosmetiki gaplamalary üpjün edýär.Pocssi-de hil barada gürleşip bolmaýar.

Gyzgyn önümler

Habarlar

Ekrany çap etmek vs gyzgyn möhürlemek
 • Ekrany çap etmek vs gyzgyn möhürlemek

  Silüpek ekrany çap etmek we gyzgyn möhür (ýa-da folga möhürlemek) dürli önümler üçin paketler dizaýn edilende uýgunlaşdyrylan iki möhüm usuldyr.Ikisiniň arasyndaky esasy tapawut, biri ýalpyldawuk şekil berýär, beýlekisi özüne çekiji öwüşgin berýär ...

Diňe iň oňat sanjym galyplaýjy maşyny ulanýarys!
 • Diňe iň oňat sanjym galyplaýjy maşyny ulanýarys!

  Kompaniýamyz döredilen gününden bäri plastmassa makiýaup haltalarymyzy we turbalarymyzy öndürmek üçin Hytaýda iň oňat sanjym galyplaýyş maşynyny (Gaiti) ulanýarys.Gaiti International Holdings Limited 21-nji sentýabryň halkara maşyn düşünjesini ösdürýär we öndürýär ...

NämeAdamlar bilen gürleşiň

 • Treýsi Mirebe
  Treýsi Mirebe
  Kompaniýaňyzdan alan ajaýyp hyzmatlarymyz üçin sag bolsun aýdasym gelýär.Hyzmatlaryňyzda baha beriş tertibi bar bolsa, kompaniýanyňyza A + bererdim.
 • Kelli MakLaren
  Kelli MakLaren
  Ajaýyp we dostlukly hyzmat, Ajaýyp işleýän ajaýyp önüm, bu satyjyny hökman başgalara maslahat berer.Bu satyja10 / 10 bererin.
 • Sara Keçaýas
  Sara Keçaýas
  Men bu üpjün edijiniň muşdagy.Bu gezek önümleriň hili öňküsi ýaly gowy.Ulag wagty gaty gysga, islendik soraga derrew sabyr bilen jogap berler.Gowy!
 • David Blackhurst
  David Blackhurst
  Önümler netijeli gaplandy;garaşýan wagtymda gowşuryldy.Logotip ýerleşdirmek meniň soran zadymdy we çişirilmeýär.Şükür, Judy bilen işlemeli boldum, sebäbi olar meniň görşümi amala aşyrdylar we hemişe meniň bilen ussatdylar.Againene-de olar bilen söwda etmek isleýärin!
 • Joel Tibault
  Joel Tibault
  Bäsdeşlik bahasy we ajaýyp, çalt, ýokary derejeli hyzmat.Bolýar!Sag bol, jenap, işiňiz gowy!Alyjylarymy maslahat bererin, sag boluň.
 • Sam Okada
  Sam Okada
  Ajaýyp hyzmat we gowy baha.garaşyşymdan has çalt geldi we gaty gowy gaplandy.Sargytdan gaty begenýärin!bu kompaniýany maslahat berýärin we logotipiňizi goşmak bilen gaty gowy işleýärler!
gözleg_img